Vår filosofi

filosofiaVårt huvudmål är att uppnå en så hög grad som möjligt av egenförsörjning, genom att utarbeta en modell som bygger på hållbar ekonomi och miljötänk. Vi försöker att använda oss av alla de resurser som finns inom uppfödning och jordbruk genom att respektera naturen och det kulturella arv och den miljö som finns i vår region. Utöver att skydda vårt ekosystem vill vi även värna och informera om våra traditioner och vår lokala kultur.